Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych dla naszej firmy jest traktowana priorytetowo. Dbamy o każdy aspekt techniczny i administracyjny by Państwa dane osobowe były bezpieczne. W tym celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy wysokie standardy zabezpieczeń, które w bardzo dużym stopniu podnoszą bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Wykorzystując technikę i inne zabezpieczenia dbamy by powierzone nam informacje nie zostały ujawnione oraz wykorzystane bez Państwa zgody. Ciągle podnosimy kwalifikację i staramy się na bieżąco wdrażać nowe procedury zabezpieczeń, tym samym minimalizując ryzyko nieautoryzowanego wycieku danych.

Przechowywanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z normami polskiego prawa. Państwa dane są wyodrębnione i zapisywane w specjalnie wydzielonej bazie danych, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Administracją gromadzonych danych zajmuje się firma VisualSoft Piotr Michalak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12 lok. 428